Värt att veta

Honung & Biodling

En produkt skapad till 100 % av naturen och som därför förändras naturligt med tiden

Kristallisering

När honungen produceras av bina är den alltid flytande. Oftast kommer den dock att kristalliseras. Dess naturliga förändring sker efter 2-3 dagar, några veckor eller efter några månader beroende på honungens komposition och miljö.

Honungens komposition påverkar dess konsistens

Honung består av olika sorters socker. Huvudsorterna är glukos och fruktos. Ju mer glukosrik honungen är, desto snabbare kristalliseras den. Balansen mellan fruktos och glukos varierar beroende på vilka blommor bina samlar nektarn ifrån. Akacia honung till exempel innehåller mer än 40% fruktos och mindre än 28% glukos och kommer därför att behålla sin flytande konsistens i drygt ett år. Däremot kommer klöverhonung som innehåller mer glukos att ha en trögare konsistens.

Vissa sorters honung som innehåller ungefär 35% glukos (t.ex. Apelsinhonung) kan vara både flytande eller krämiga. Det finns naturliga partiklar (t.ex. pollen,luft m.m.) som kan orsaka en naturlig kristallisering.

Flytande honung eller krämig honung?

En krämig honung kan tendera att hårdna med tiden. En flytande honung kan dock kristalliseras mer eller mindre med tiden.

För att kunna föröka sig måste blommorna pollineras vilket betyder att pollen måste komma i kontakt med blommans pistill. Pollineringen sker framför allt tack vare bin som samlar pollen som sedan fastnar på blommornas pistiller.

Nektar

För att kunna locka bina producerar blommorna nektar, ett ämne som består av vatten och socker. Bina kommer att suga i sig substansen, lagra den i sin kräva (del av matstrupen) där de naturliga enzymerna som finns i saliven sätter i gång att verka. Detta under tiden biet transporterar nektarn till bikupan.

Honungsdagg

På samma sätt som bina samlar nektar samlar de också honungsdagg, som de sedan förvandlar till honung. Honungsdagg är en mer komplex substans än nektarn: den kommer från en bladlus som gör ett litet hål i växten och livnär sig på saven. Bladlusen släpper ut överskottet i form av söta droppar som sätter sig fast på växterna. Därför är växter och träd där bladlusen bor, som t.ex. gran, ek, lönn, lind men också vete, en viktig honungskälla.

En naturlig kemi

Nektar eller honungsdagg förvandlas till honung på samma sätt: genom att de blandas med saliven från biet. I bikupan kommer de att flyttas runt många gånger, från kräva till kräva, från cell till cell och berikas på så vis, tack vare en naturlig alkemi som är unik för honungsbin. Det är svårt att uppskatta den årliga produktionen från ett bi, men man brukar säga att en bikupa som har ungefär 30.000 bin producerar mellan 20 och 30 kg honung per år.

På så sätt motsvarar en 1-kilosburk honung ungefär 200 arbetsdagar för ett bi, och en resa på 40.000 km för att samla pollen och nektar från ungefär 800.000 blommor!

Honung

Honung är i sig en 100% naturlig produkt som inte innehåller några tillsatser eller konserveringsmedel. Bäst-före-datumet på burken är ett tecken på att honungen är fräsch men den kan förvaras i många år utan att förlora varken sin smak eller sina egenskaper.

Enligt EU-lagen får man bara skriva honung på förpackningen om man kan garantera att produkten är 100% naturlig. Kvaliteten på produkterna är dessutom ofta kontrollerad av de godkända laboratorierna.

Pollen innehåller ämnen som är essentiella för att växter ska kunna utvecklas och frodas.

Efter att ha samlat in pollen börjar bina att mala sönder den med sin saliv och skapar små klumpar som de sedan sätter fast på sina ben för att kunna forsla tillbaka den till bikupan.

Bina äter sedan pollen för att stärka både sig själva och sina små. Det är saliven från biet, berikad med antibakteriella enzymer, som gör att pollen innehar vissa terapeutiska egenskaper. Bipollen innehåller nämligen uppåt 16 vitaminer, flertalet mineraler och aminosyror. Man brukar säga att koncentrationen av vitaminer i bipollen är i många fall högre än i de flesta frukter och att den innehåller en stor mängd proteiner. En riktig hälsococktail med andra ord och kan med fördel användas som ett extra kosttillskott.

Bidrottninggelén är en vit flytande substans som bina utsöndrar från sina körtlar. Det är en näring som har en sällsynt biologisk kraft då det är den väsentliga näringen under bidrottningens uppväxt tills att den förpuppas. Den påverkar bidrottningens livslängd, som brukar hamna kring 5-8 år, vilket kan jämföras med arbetsbinas 45-60 dagar.

Bidrottninggelén är rik på bl a enzymer, mineraler, Vitamin B5, aminosyror samt innehåller naturligt kollagen. Det används därför ofta i produkter som bl a stärker kroppens vitalitet och kan därför med fördel användas om man vill göra en egen ansiktsmask eller liknande.

Man kan förtära bidrottninggelén som en kur, antingen rent eller blandad med honung.

Vaxtillverkaren är både en konstnär och hantverkare, murare och arkitekt. Den, biet, ställer upp sexhörniga vaxurnor (biceller) på en linje för att skapa strimmor.

Bicellerna fungerar både som en barnkammare för ungarna och som ett vindsförråd för honungen. Bina behöver vaxet för att kunna bilda bicellerna men också locken som stänger cellerna när de är fulla med honung eller när de innehåller en 9 dagar gammal larv.

För att producera vaxet hänger bina i en klase och utsöndrar tunna ofärgade filmer från sina magkörtlar. Vaxet kommer alltså inte från växtriket, utan produceras av bina själva.  De extraherar de tunna filmerna med sina bakben, för att sedan tugga dem med sina underkäkar genom att dränka dem i saliv och på så sätt göra dem mer formbara.

Sedan kommer bina att klistra ihop vaxet för att forma en geometriskt perfekt bicell. Strimmorna som bina bildar måste bytas var tredje år. Genom att biodlaren smälter ner vaxet från strimmorna och locken i en viss process kan man sedan rensa och slutligen använda de vaxkakor som blir. Denna process sker efter att man har extraherat honungen ur dem.

Vanligt är att man använder bivaxet till läkemedel, kosmetik, ljusstillverkning, etc. Bivaxljus lämnar inga skadliga ämnen i rumsluften, som t ex parafin- och stearinljus gör.

Propolis är en växtkåda som bina samlar från olika träd (t ex björk, poppel mm) och sedan blandar ihop med sin saliv. Färgen på propolisen kan variera från mörkbrun, röd, till grön eller vit och används till att täta sprickor och öppningar i bikupan under vintern. Färgen beror på sammansättningen av vilka träd bina har samlat kådan ifrån. Den naturliga kitten har många egenskaper, t.ex. antibakteriella, antiseptiska, svampdödande, bedövande och läkande. Detta är något som även vi människor kan tillgodogöra oss och dra nytta utav. Testa gärna vår Honung berikad med grön propolis.

Honungsbiet är en insekt som tillhör ordningen Hymenoptera (från grekiska hymen: hinna, insekterna har fyra hinnaktiga vingar samt mundelar, som är både bitande och utformade till sugning eller slickning) precis som getingen och myran. Denna är dock vanligtvis domesticerat till skillnad från t ex getingen.

Bin finns på alla kontinenter i världen, förutom på Antarktis, där det är för kallt. Det finns ungefär 20.000 arter av bin i hela världen men biet som används för honungsproduktion kallas för Apis mellifera (eller Apis mellifica).

Honungsbiet är väldigt socialt och bor i stora samhällen bestående av en ensam drottning, 200-300 drönare (hanar) och tusentals arbetsbin (dessa är alla sterila honor). De samlar in pollen och nektar från blommande växter, som sedan blir till honung. De kommunicerar med varandra främst genom doftpartiklar, s k feromoner.

Drottningens främsta uppgift är att lägga ägg. Hon kan lägga uppåt 2 000 st under en dag. När ett befruktat ägg har lagts i en bicell är det arbetsbina som avgör om det ska bli en drottning eller ett arbetsbi. Det som avgör är just kosten den blir tilldelad. Om det ska bli en drottning, kommer larven att endast bli matad med bidrottninggelé. Efter ca 16 dygn har larven förpuppats och blivit till en drottning. När hon sedan är runt 3-5 dagar gammal kommer hon lämna boet, för en ”parningsflykt”. Under den tiden kommer hon para sig med minst 15 drönare och det är också enda gången under hela sin livstid. Sperman sparar hon nämligen i sin s k spermateka resten av sitt liv, vilket är mellan 3-7 år.

Arbetsbiet är det vanligaste biet i ett bisamhälle. Dessa är alla honor som är sterila och har olika arbetsuppgifter under sin livstid, som är ca 45 dagar. De kläcks som färdiga bin runt dag 21. I början är deras arbetsuppgift att mata larverna med pollen & fodersaft, något de gör upp till att de är ca 7 dygn gamla. De kommande 10 dygnen är deras uppgift att producera vax, ta emot pollen och omvandla det till honung, packa ihop pollen på cellernas botten samt städa ut döda puppor, larver och bin. Slutligen, när de är ca 20 dagar gamla, är deras sista uppgift att samla in pollen, nektar och propolis.

Drönarbin är alla hanar och de har utvecklats från obefruktade ägg. Det är storleken på vaxkakans cell som bestämmer huruvida drottningen kommer lägga ett befruktat ägg eller ett drönarägg. Deras enda uppgift är att para sig med andra drottningar från andra kolonier och om de lyckas kommer det att dö direkt efteråt. Om de däremot inte lyckas para sig kan de leva upp till 3-5 veckor, men då lever de inte hela tiden i bikupan. Detta då de inte direkt bidrar med något till samhället, utan är snarare en belastning. Inför de tuffare vintermånaderna sker den s k ”drönarslakten”, då arbetsbina gör sig av med drönarynglen och slutar mata de unga drönarna.

Frågor & svar

Det finns alla möjliga smaker och varianter av honung; detta beror helt på vilken blomma som bina har hämtat nektar & pollen ifrån. Precis som med viner, finns det en stor variation av smaker och färg, beroende på vart ifrån de kommer. Det finns antagligen en honungssort för varje smak, och vi hoppas att ni ska hitta en favorit i vårt sortiment. Kvaliteten på honung bestäms av den produktionsprocess som krävs när man utvinner honung. Det finns en mängd av olika kvaliteter i affärshyllorna och man ska därför noggrant välja ut sin honung. Det man ska komma ihåg är att priset på honung inte är en indikator för god kvalitet.

Honung är en 100 % naturlig produkt med en optimal kvalitet. Honungens smak beror på vilka blommor bina utvinner honungen ifrån. Enblommig honung (akacia, apelsinträd, klöver, osv) är dyrare än blomsterhonung, eftersom dessa är mer sällsynta. Man får inte att ta bort eller tillsätta något i honung och det är i och med det en helt naturlig produkt.

Honungens konsistens beror helt på vilken typ av blomma som bina har utvunnit honungen ifrån. Det finns honung som kristalliseras så fort den lämnar bikupan, medan annan honung, som till exempel akacia honung, behåller sin flytande form. Honung som kristalliseras utan att man behandlar den samtidigt, kommer bli väldigt hård och gryning, med ganska stora kristaller. För att istället få fram en fast krämig honungstextur, har vi på Family Michaud, tagit fram en komplicerad teknik som inte påverkar kvaliteten på honungen. Förenklat kan man säga att vi, förutom att välja honungssorter som kommer skapa finkorniga kristaller, bryter ner dessa kristaller genom att röra om dem. Detta görs utan att honungen hettas upp, för att ändå kunna bevara dess naturliga egenskaper.

Det finns två olika sorters honung, en som utvinns av nektar från blommor, och en som utvinns från honungsdagg från träd, som är ett klibbigt sekret rikt på socker. Det är bladlöss som utsöndrar honungsdagg av växtsaft som sedan bildas till en mörk och kraftig honung.

Bäst-före-datumet på honungsburken är ett tecken på att honungen är fräsch, men honung kan förvaras under många år utan att förlora varken smak eller kvalitet.

Honung innehåller mikroskopiska partiklar av humus. Dessa partiklar kan skapa en färgreaktion i kontakt med tanniner från växter, som t ex finns i vissa tesorter. Färgen är därför helt naturlig och har ingen negativ påverkan på vår hälsa.

Honung har alltid en flytande konsistens när den produceras av bina, men honung brukar ändå kristalliseras efter en viss tid. Konsistensens naturliga förändring sker ibland efter några dagar, veckor, eller efter några månader, beroende på miljö och honungens uppbyggnad. Honung består av olika sorters socker, huvudsakligen glukos och fruktos, och är därför olika känslig för kristallisering. Ju mer glukos som finns i honungen, desto snabbare kommer den att kristalliseras. Kristallisering är en naturlig process och är inte skadlig för vår hälsa.

Det går att försiktigt värma honung för att den ska behålla sin flytande konsistens. Det är dock viktigt att inte värma upp den till en för hög temperatur.

Ja, honung innehåller färre kalorier än socker. Honung består till mestadels av fruktos och glukos (naturligt socker), medan socker består av sackaros. Honung har dock en högre sötningseffekt än socker, vilket betyder att du kan använda mindre honung i te eller kaffe för att få samma sötma.

Honung är i sig en 100 % naturlig produkt och trots att man försöker att behålla samma smak kan den variera något. Detta beror på att honung utvinns i olika miljöer och med olika skördeprocesser. Smaken bestäms dessutom av vilka blommor bina har besökt och kan därför också variera en aning.

Värderingar

För att garantera hög kvalitet på vår honung har vi utvecklat en förteckning ”Biodling i skyddade områden” som innehåller åtta åtaganden som bygger på respekt för biodlingens traditioner och miljövänlighet.

Våra åtaganden:

 •  Användning av traditionella trä bikupor och ramar
 • Strikt kontroll av ursprung och kvalitet genom ett specialiserat laboratorium
 • Utvinning av honung genom kallcentrifugering
 • Välja ut erfarna biodlare för att driva ett arbete för ständiga kvalitetsförbättringar
 • Välja ut områden där den naturliga miljön håller hög kvalitet
 • Använda traditionella biodlingstekniker som säkerställer hög renhet i honungen
 • Våra biodlare skyddar bin som är viktiga för den biologiska mångfalden
 • Tillvarata mångfalden i smaken av honung, en oändlig källa till glädje och välbefinnande

Vårt arv från ekologiskt jordbruk:
Famille Michaud Apiculteurs var en av pionjärerna inom den ekologiska rörelsen genom att börja sälja ekologisk honung redan 1999.
Våra ekologiska produkter är certifierade av Ecocert vilket är den största ekologiska certifieringen i Frankrike. Här i Sverige är våra produkter KRAV märkta. För oss är ekologiskt jordbruk mer än en etikett. Därför har vi ett antal strikta åtgärder som garanterar högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Till exempel köper vi vår honung från auktoriserade ekologiska biodlare med vilka vi har byggt pålitliga relationer. Det betyder också att vårt sortiment av ekologiska produkter erbjuder en hög kvalitet samt bidrar till utvecklingen av ekologiskt jordbruk. Vi erbjuder ekologisk honung därför att vi vill bevara binas naturliga miljö.

Se vårt sortiment av ekologiska produkter.

Våra åtaganden:

 • Förbli ett självständigt familjeägt företag – vi är medvetna om att det är tack vare människorna vi jobbar med som vi kunnat leva vår biodlingspassion i mer än 80 år nu!
 • Respekt mot våra leverantörer
 • Utveckla Fair Trade tillsammans med ett nätverk av ”Fair Trade” biodlare

Rättvise märkningen ger oss möjligheten att bevara de lokala biodlarna genom att:

 • Grunda en rättvis affärsrelation med lokala biodlare
 • Bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen
 • Se till att alla fundamentala rättigheter är respekterade: frihet, arbetsförhållanden, säkerhet och värdighet
 • Förbättra livsförhållandena för biodlare genom att betala en lön som täcker alla deras kostnader
 • Respektera miljön

Se vårt sortiment av Fairtrade honung.

Enkla initiativ som ska hjälpa oss att skydda vår planet:

 • Vi har ett ekologiskt program för alla våra förpackningar
 • Ett eget vattenverk garanterar att vattnet som vi släpper ut från vår honungsanläggning är anpassat till miljöreglerna
 • Allt avfall är sorterat och sedan återvunnet
 • Vi förbättrar ständigt våra förpackningar för att minska avfallet
 • Vi garanterar att det inte finns något Bisphenol A i våra plastförpackningar.